Ekstraordinær koronastøtte

Søknadskriteria:

  • Frivellige lag og organisasjonar som har måtta avlysa/redusera planlagde arrangement grunna korona-situasjonen 
  •  Resultat er redusert med meir enn kr 15 000,- samanlikna med tidlegare års arrangement
  •  Økonomisk tap må kunna dokumenterast

Søknadsfrist  30. september.

Fotballgutar frå Moster