På grunn av krav frå NVE vil du berre finna informasjon om straumbrot på nettselskapets nettside.
​Her finn du sida til nettselskapet som leverer nett tjenester på Bømlo: Finnås Kraftlag Elnett