Wifi

Med Altibox Wifi Pluss forsterkast signalet slik at heile familien kan bruke nettet til det dei vil, så mykje dei vil, i alle etasjar - samstundes.

NB! Kan berre nyttast saman med heimesentral Zyxel av nyare dato. Modell P2812, P2812-AC og FMG

Les meir om denne løysinga

 Wifi Pluss

Denne får du kjøpt hos oss i Hollundsdalen eller du kan bestille på nettsida til Altibox