Nett

Finnås Kraftlag Nett sørgjer for straum i stikkontakten.

Av omsyn til krav om nøytralitet er det laga ei eiga nettside for Nettselskapet.

Her finn du informasjon om nettleige, driftsmeldingar, eltryggleik, bygging, graving med meir.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7