Alle personar som er folkeregisterførte i Finnås Kraftlag sitt konsesjonsområde, og alle organisasjoner/verksemder som kjøper varer eller tenester frå laget, kan vera medlem. Som medlem vert du eigar i selskapet, og du får rett til kjøpsutbytte i høve til din handel med laget.