Pressemelding 21.09.2017 kl 0830

Haugaland Kraft AS og Finnås Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale om å konvertere Finnås Kraftlag sin eierpost på 10,14 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eierskap i Haugaland Kraft.

 
Partene har nå inngått intensjonsavtale om aksjebytte der en ønsker å konvertere Finnås Kraftlag sin eierpost i SKL til eierskap i Haugaland Kraft. Dette ønskes gjennomført ved at Finnås Kraftlag sine aksjer i SKL overføres til Haugaland Kraft, mot at Finnås Kraftlag får et vederlag i aksjer i Haugaland Kraft.


Denne løsningen er en fremtidsrettet modell som vil styrke begge selskaper. Finnås Kraftlag ser på Haugaland Kraft som en spennende bedrift som vil gi Finnås Kraftlag langsiktig avkastning, uttaler Nils Gunnar Gloppen, elverksjef i Finnås Kraftlag. Avtalen vil styrke Finnås Kraftlag sin videre satsing som et selvstendig selskap. Haugaland Kraft er eier av regionalnettet i vårt område og en naturlig samarbeidspartner. I tillegg har det vært et mangeårig tett samarbeid på leveranse av Altibox tjenester.


Haugaland Kraft vil med dette få inn en ny eier med kompetanse som er viktig for våre forretningsområder og utvikling av et stort regionalt selskap, sier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. Dette vil også bidra til å styrke beredskapen i hele regionen. Haugaland Kraft vil med denne transaksjonen styrke sitt eierskap i Sunnhordland Kraftlag med hensikt å utvikle Sunnhordland Kraftlag til et sterkt nasjonalt selskap med regional tilknytning til Stord og Sunnhordland.


Finnås Kraftlag er organisert som et samvirkeforetak og har nett, omsetning og fiber-virksomheten organisert i ett og samme selskap. Finnås Kraftlag eier i tillegg aksjer i SKL tilsvarende 10,14 % av aksjekapitalen.

Haugaland Kraft er konsernorganisert og består av morselskap og 4 datterselskap. Selskapenes kjerneområde er kraftdistribusjon, energiomsetning, fibertjenester samt kommersialisering av nye tjenester knyttet til kjerneområdene. Haugland Kraft eier i dag aksjer i SKL, tilsvarende 43,19 % av aksjekapitalen.


Begge selskapene har intensjon om å komme til en snarlig avtale som kan presenteres for styre og eiere. Med forbehold om godkjenning av styre og eiere i begge selskap, ser partene for seg at transaksjonen er gjennomført med virkning fra årsskiftet.


For nærmere informasjon kontakt:


Haugaland Kraft:


Olav Linga, konsernsjef          Tlf. 911 61 324
olav.linga@hkraft.no

Finnås Kraftlag:


Torleiv Fylkesnes, styreleder   Tlf.913 80 730
torleiv@matre.no

Fakta om selskapene:

Haugaland Kraft AS

 

Eiere

Karmøy kommune 42,73 %
Haugesund kommune 30,47 %
Tysvær kommune 9,34 %
Vindafjord kommune 6,53 %
Sveio kommune 4,81 %
SØK AS 4,70 %
Bokn kommune 1,03 %
Utsira kommune 0,39 %

2016 tall

Egenkapital: 66 %
Omsetning: 1394 MNOK
Res. etter skatt: 753 MNOK

Ansatte: 300


Forretningsområder:
Nett, fiber, energi

 

Finnås Kraftlag SA

 

Eiere

Finnås Kraftlag SA er et samvirkeforetak hvor formålet er å skaffa nok energi og sørge for en sikker og rasjonell energidistribusjon samt gi et bredbåndstilbud til medlemmene.

2016 tall

Egenkapital: 68 %
Omsetning: 146 MNOK
Res. etter skatt: 13 MNOK

Ansatte: 30

Forretningsområder:
Nett, fiber, energi