Godt årsmøte 2017

113 personar fann vegen til Rubbhallen i går kveld. Av desse var 96 registrerte medlemmer som representerte 105 røyster. Jostein Grindhaug, leiar for FK Haugesund sitt A-lag, haldt eit spennande innlegg før styreleiar Torleiv Fylkesnes formelt erklærte årsmøtet for lovlig sett

Årsmøtet handsama vanlege årsmøtesaker.

Årsmelding og årsrekneskap med disponeringar vart vedteken i tråd med innstillinga frå styret.

Kr 2 673 000 vart delt ut til følgjande lag og organisasjonar:

Gåvefond 1 000 000
Sentralidrettsanlegget    183 000
Bømlo Røde Kors      90 000
Moster idrettslag  1 012 000
Norsk veteranmotor    348 000
Nese Gardslag      40 000
SUM gåver 2 673 000

 

Det vart også gjennomført val av styre- og varamedlemmar samt valnemnd.

Nytt styre for 2017/2018 er som følgjer:

Torleiv Fylkesnes, styreleiar (attvald)

Anne-Beth Njærheim (attvald)

Ove Grønås (attvald)

Martin Laurhammer (ikkje på val)

Signe Lund Jansen (ikkje på val)

Eli Furnes (ikkje på val)

Tove Lise A. Aasheim (tilsetterepr.)

Odd Harald Hovland (observatør Bømlo Kommune)

Johnny Rolfsnes (observatør tilsette)

 

Varamedlemmer:

1.vara   Vermund Hjelland (ny)

2. vara Jorunn Jacobsen Folgerø-holm (attvald)

3.vara   Reinert Røksund (ny)

Trond Ölander Ådland, vara tilsetterepr

Morten Helland (vara observatør Bømlo kommune)

Rune Nesse (vara observatør tilsette)

 

Valnemnd:

Sigbjørn Næsse, leiar valnemnd (attvald)

Vidar Nygård, attvald

Job Nedrebø (ikkje på val)

Selma Karin Lønning (ikkje på val)

Hilde Markhus (ikkje på val)

 

Vanleg referat vert lagt ut så snart det er ferdig og godkjent.