Allmennyttige gåver tildelt 2016

Årsmøtet 2016 vedtok å setja av 1 million kroner til gåvefond disponert av styret i Finnås Kraftlag. På styremøte 09.11.2016 vedtok styret å dele ut 1 million kroner fordelt på 132 ulike lag og organisasjonar.  

Finnås Kraftlag er glad for at så mange lag har søkt om stønad - det vitnar om stor aktivitet og eit yrande lags- og kulturliv i kommunen vår. Finnås Kraftlag håpar og trur at midlane kjem til god nytte.

Alvsvåg alternativ skulearena
Arhaugen vel
Barnekoret Lydius
Brekke og Sæverud Gardslag
Bremnes Idrettslag,fotball
Bremnes Idrettslag,Friidrett
Bremnes Idrettslag-turn
Bremnes KFUK/KFUM Speidarar
Bremnes Kvinne og Familielag
Brynjar Stautland AS
Buhammarfeltet vel
Bømloteateret
Bømlo bedehus
Bømlo bu og helsesenter
Bømlo Båtlag
Bømlo Folkehøgskule
Bømlo Fotoklubb
Bømlo Frivilligsentral
Bømlo Frivilligsentral båttur
Bømlo Gospel
Bømlo Hestesports klubb
Bømlo Hobbylag
Bømlo Husflidslag
Bømlo Idrettslag
Bømlo Janitsjar
Bømlo Kystlag
Bømlo Motorsport klubb
Bømlo Pre soul children
Bømlo Røde Kors, datautstyr
Bømlo Røde Kors,redningsbåt
Bømlo Skulekorps
Bømlo Skulemuseum
Bømlo Skyttarlag
Bømlo Sportsdykkere
Bømlo Tur- og sogelag
Bømlo Turlag
Bømlo Turlag, Stangarvågen rundt
Demensforeningen i Bømlo
DFEF Sion Mosterhamn
Diakonalutvalet Langevåg
Diakoninemnda
Espevær bedehus
Espevær lekeplass
Fangavikvegen vel
FAU Foldrøy skule
FAU Hillestveit skule
FAU Rubb. Skule
FAU Våge skule
Finnås Sportsklubb
Finnås søndagsskule
Folderøy Idrettslag
Foldrøy vel
Folkeakademiet i Bømlo
Forskerklubbenv/Jens I.Ingvaldsen
Framtid for Lykling
Framtid for Lykling, Dig.kart.Lykling
Gilje Allidrett
Gilje søndagsskule
Gilje Ungdomslag
Glen Larsen
Grendatunet Erevik/Goddo Grenda-lag
Grunnavågen vellag
Gutta på tur
H.S.D. Bilane
Hallaråker Gardslag
Hans Olav Molde/Studio

 5 000
5 000
4 000
5 000
12 000
9 000
5 000
8 000
5 000
6 000
5 000
7 000
5 000
28 000
3 000
5 000
3 000
5 000
18 000
5 000
7 000
3 000
5 000
15 000
25 000
7 000
15 000
4 000
7 000
10 000
20 000
7 000
9 000
10 000
7 000
5 000
9 000
4 000
4 000
10 000
10 000
5 000
14 000
5 000
7 000
7 000
7 000
7 000
15 000
4 000
10 000
8 000
10 000
4 000
5 000
18 000
10 000
4 000
5 000
4 000
14 000

5 000
5 000
2 000
5 000
4 000

 

Hestavollen vel
Hillestveit Musikkorps
Hiskjo bedehus
Innvær Grendahus
Internasjonal kafe,tur
Julefest for utviklingshemma
Junior klubb
Kanaldagane
Kattegruppa på Bømlo
Kristen Fellesskap
Langevåg gjestehamn
Langevåg Sentrumsforening
Langevåg Utvikling
Laurhammer bedehus
Leite Aust Velforeining
Lykling Kvinne- og familielag
Løp for livet
Meling bedehus
Meling Gardslag
Meling speidargruppe
Melkevikfestivalen
Mental Helse
Moster BMX-klubb
Moster Grendautval
Moster Handverkstad
Moster Idrettslag
Moster Indremisjon(salem)
Moster skulekorps
Moster Sogelag
NFU, Bømlo
Nordpynt Velforening
PEF Sunnhordland
Prosjekt Finnås Bedehus
Rolfsnes Grendalag
Rolfsnes Kvinne-og familielag
Rubb. Idrett. Fotballgr.
Rubbestadn. 17.mai-komite 2016
Rubbestadneset Aktivitetspark
Rubbestadneset Bedehus
Rubbestadneset Skulekorps
Sentralidrettsan. Akt.Park Fet
Spleiselag Mælandsvågen
Stavland Vel
Stavlandsneset vel
Stiftinga Bømloseter
Stiftinga Kenneth Sivertsen
Sunnhordland Birøkterlag
Sunnhordland Padleklubb
Sunnhordland Senioruniversitet
Svanhilds orkester
Søvold Gardslag
Terje A Piscopo
The Jokers
Tjong Bedehus
Tora Mostrastongprisen og seminar
Trekløver
Tuehaugen nabolag
Turløype Siggjo
TV aksjon
Ungdomsheimen
Urangsvåg Håndverksted
Vedvika ve' & vel
Venner av Slåtterøy fyr
Våge Skulemusikklag
WeFlex UB
Åsmund Nesse
 

 5 000
15 000
5 000
5 000
7 000
4 000
4 000
5 000
2 000
5 000
3 000
3 000
7 500
17 500
5 000
2 500
7 000
7 000
5 000
5 000
4 000
7 000
7 000
5 000
3 000
15 000
5 000
15 000
7 000
4 000
5 000
4 000
4 000
5 000
5 000
13 000
5 000
21 000
25 000
15 000
20 000
5 000
5 000
5 000
4 000
5 000
4 000
4 000
17 000
2 000
5 000
7 000
7 000
5 000
10 000
5 000
7 000
14 000
7 000
5 000
3 000
5 000
7 000
15 000
4 000
4 000

 

Gåver utdelt frå styret 2015 >>>
Gåver utdelt frå styret 2014 >>>
Gåver utdelt frå styret 2013 >>>
Gåver utdelt frå styret 2012 >>>