Gåver

Finnås Kraftlag delar årleg ut gåver. Søknadsfrist to gonger i året:

 
  • 15. september: Søknadsfrist for gåvefond

for søknader der prosjektkostnad er under 400.000,-

Årsmøte 2017 vedtok å sette av kr. 1 million til eit gåvefond disponert av styret.

Søknadsskjema >>>

Premissar >>>

 

  • 31. desember: Søknadsfrist for gåver utdelt av årsmøtet

for søknader der prosjektkostnad er over 400.000,-

Søknadsskjema >>>

Premissar >>>