Om Finnås Kraftlag

Finnås Kraftlag er eit samvirkeføretak. Føremålet er å skaffa nok energi og syta for ein sikker og rasjonell energidistribusjon samt gje eit breibandstilbod til medlemmane.

 

 

Visjonen vår:

"Me é der når nåke skjer!”

- Me e’ der og reparer når uveret
tek straumen.

- Me e’ der når nye bustadfelt eller
industriområde skal byggjast ut.

- Me e’ der når nåke skjer, uansett om
endringane er planlagde eller uføresette.

  

 

 Me i Finnås Kraftlag skal vera:

Servicevenlege

- Me står til teneste for kundane og kvarandre, med fleksibilitet og godt humør
 

Dyktige

- Me utfører oppgåvene våre med solid fag- og lokalkunnskap
 

Rettskafne

- I små og store saker skal det synast at me er rettferdige,
ærlege og til å stola på
 

Offensive

- Me møter utfordringane våre offensivt og løysingsorientert