Kontaktinformasjon

Me står til teneste for deg. Besøk oss, ring oss eller send ein e-post.

Kraftlagsbygningen br 490

Finnås Kraftlag SA
Hollundsdalen 1
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 89 00. Fax: 53 42 89 01

Org.nr. 944664440 MVA
 

E-postadressar:

Firma adresse epost firmapost@finnas-kraftlag.no
Breibandsavdelinga epostbreiband@finnas-kraftlag.no
Faktura på pdf: fakturamottak@finnas-kraftlag.no

Utanom opningstid:

Feilmelding straum: 53 42 89 10 eller 95 22 06 74
Kundeservice breiband: 53 42 89 20 kl. 0800-2000 mandag-fredag, kl. 1000-1400 laurdag

Ønskjer du kontakt med oss

anten det gjeld ny kunde, adresseendring, du ønskjer spesielle skjema eller andre ting, ta kontakt med oss på telefon eller på ein av e-postane over. 

Namn:

Tittel / Avdeling:

Direkte innval:

Nils Gunnar Gloppen Elverksjef 53 42 89 02
Ståle Mæland Avdelingsleiar drift 53 42 89 27
Bente Steinsland Økonomi- og administrasjonsleiar 53 42 89 08
Anders Engevik Avdelingsleiar breiband 53 42 89 15
Dag Bøthun Nettdrift 53 42 89 04
Rune Nesse Nettdrift 53 42 89 26
Magne Sele Nettdrift 53 42 89 11
Thomas Larsen Nettdrift  
Helga Knutsen Kundesenter/økonomi 53 42 89 06
Vibeke Onarheim Kundesenter/økonomi 53 42 89 25
Anita Meling Solend Kundesenter 53 42 89 00
Anne Merete L. Grønås Kundesenter 53 42 89 18
Reidar Haugland Tilsyn 53 42 89 09
Arild Rolfsnes Måling og AMS 53 42 89 07
Johnny Rolfsnes Breiband 53 42 89 17
Åge Larsen Breiband 53 42 89 12