Finnås Kraftlag

NYHENDE:

Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Finnås Kraftlag auka farten

1.august fekk Finnås Kraftlag  sine internettkundar minst 25 prosent høgare fart inn i husveggen til same pris som før, og farten på grunnpakken vert heva til 35/35 megabit pr sekund.  Les meir ...


Breibandskunde nr. 4.000

29. juli 2014 vart breibandskunde nr. 4.000 kopla til og samstundes vart det markert at 30.000 kundar no får fiberbreiband frå Haugaland Kraft. Ein milepæl er nådd i Finnås Kraftlag. Les meir ...


Enklare installasjon av ruter

Du har Noregs beste internett inn i bustaden din. Få den beste trådlause opplevinga også! Les meir om korleis ny ruter forbetrar det trådlause nettet og om kvar du finn rettleiing ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


 

Kundemagasinet Vår Energi hausten 2013

Bømlosamfunnet gjer store investeringar i eit nytt vegnett, og i dei nye vegtraseane legg Finnås Kraftlag nytt leidningsnett for å møte den auka etterspurnaden etter elektrisk kraft. Dette er både kostnads-og arbeidskrevjande for Kraftlaget, men likevel ei lønnsam investering på lengre sikt.

Les magasinet her ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Informasjon om nett

Frå no av vil du finna all informasjon om nett, som f.eks. målaravlesing, straumstans og feilmeldingar  på nett.finnas-kraftag.no (grå fane på toppen).
Dette p.g.a. NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa om utforming av heimeside (nøytralitetskrav).


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...