Finnås Kraftlag

 

Pressemelding frå SKL og Haugaland Kraft:

Haugaland Kraft og SKL ønsker å videreutvikle selskapene gjennom omstrukturering.

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder.

Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet.      Les meir... 


Viktig informasjon!
Endra faktura-rutinar – litt mindre å betale i februar

Finnås Kraftlag prøver heile tida å møta forventningane frå kundane våre. Me har fått mange tilbakemeldingar frå kundar som ynskjer å få straum og breiband på ein og same faktura. Dette signalet har me tatt, og me vil no innføre denne endringa. I tillegg endrar me til etterskots-fakturering. Dette gjer me for at de skal bli meir oversiktleg for deg som kunde, og av andre praktiske omsyn. Me håpar kundane våre set pris på dette tiltaket!

Les meir ...


Vinnar av fotokonkurransen er kåra

Tusen takk for alle flotte bidrag i fotokonkurransen vår! Det har vore spennande å sjå både film og bilete som viser Nina sine herjingar. Den heldinge vinnaren av ein IPAD Mini 3 er Ingrid Hopsdal med 104 "liker" på sitt bilde frå Eikelandsjøen. Me gratulerar!

Klikk på bildet for større format.

Alle som har levert inn bidrag, vil få ei lita merksemd i posten. Nok ein gong tusen takk! 


Erstatning ved langvarig straumstans

I samband med ekstremværet Nina har mange av kundane våre på eit tidspunkt vore utan straum. Dersom straumen hos deg har vore borte i over 12 timar samanhengande kan du søke om erstatning.

Du kan lese meir om ulempeserstatninga på heimesida vår >>> 

Søknadsskjema finn du her >>>

     
 Frå Søra Sele  Frå Katla  Frå Katla

 


 

Kraftlagskalendaren 2015

Kraftlagskalendaren 2015 er no kommen ut til alle husstandar, med unnatak av dei som har reservert seg for reklame og dei som har postboks. Dersom du ikkje har motteke kalendarem kan du ta kontakt med Kraftlaget på telefon 53 42 89 00 eller på epost; firmapost@finnas-kraftlag.no.


Finnås Kraftlag er no på Facebook

Me håpar at dette er med på å gi kundane og eigarane våre god informasjon om selskapet. I tillegg til meir generell informasjon, vil me etter beste evne halde dykk oppdatert når det oppstår feil på straum- eller breibandsnettet. Facebook vil også vera ein viktig informasjonskanal dersom det skulle oppstå ein krisesituasjon. Difor er det viktig at flest mogleg av kundane våre "likar" sida. Me er takknemlig om du vil bidra til å gjere sida vår kjend. Inviter gjerne dine venner til å følgje oss på facebook.


"MI SIDE" er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi side finn du no i den lyseblå fana til høgre på sida vår.

 Les meir om MI SIDE ... 


Ledig stilling

Er du faglært elektrikar med ambisjonar? Ledig stilling som AMS-koordinator – målaransvarleg for avansert måle- og styringssystem. Les meir ...


Melding om oppstart av gravearbeid

For å betra leveringstryggleiken i straumnettet på Foldrøy, og for å frigjera traséar for bygging av ny veg Stokkabekken – Siggjarvåg, må Finnås Kraftlag grava grøft for ein ny høgspentkabel mellom transformatorane Foldrøy aust og Foldrøyfeltet nord.
Oppstart vert i løpet av veke 48.  Les meir og sjå kartskisse ...


Allmennyttige gåver

Årsmøtet i Finnås Kraftlag 2014 vedtok å setja av kr. 1.0000.000,- til allmennytige føremål som Styret i Kraftlaget fekk fullmakt til å dela ut. På styremøtet i haust vart fordelinga vedteke. Les meir ...


Nytt straumforslag er direkte disktriktsfiendtleg

Dette meinar elverkssjefen i Finnås Kraftlag og leiar i KS Bedrift Energi som har skrive lesarinnlegg i Bømlo-nytt. Det vil verta store ekstrakostnader - som kundane må bera - dersomforslaga i rapporten som er tinga av Olje- og energidepartementet vil gå gjennom.
Les heile lesarinnlegget her ...


Altibox-kundane mest tilfreds for 5. året på rad!

Over 2500 peronar har svart på spørsmål i EPSI Norge si kundeundersøking og resultatet er at for femte år på rad har Altibox dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane.

Les meir ...


Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Breibandskunde nr. 4.000

29. juli 2014 vart breibandskunde nr. 4.000 kopla til og samstundes vart det markert at 30.000 kundar no får fiberbreiband frå Haugaland Kraft. Ein milepæl er nådd i Finnås Kraftlag. Les meir ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...