Finnås Kraftlag

Straumstans

Lyn- og töreveret fredag kveld og laurdag natt har ført til straumstans fleire stadar. 5 tranformatorar i område Espevær, Vestvik, Selvåg og Stokkavik vart øydelagt. Også på breiband er det meldt om mange feil, særleg i området Langevåg og Moster. Me har utvida opningstid på kundeservice. Ved feil ta kontakt med kundeservice breiband på telefon 53 42 89 20. Kundeservice straum telefon 53 42 89 10. Alt tilgjengelig mannskap er ute og driv med feilretting.

Status laurdag kl 12:15

  • Trafo Vestvik vart bytta i natt, alle kundar har straumen tilbake.

  • Trafo Selvåg er under arbeid, forventes klar i løpet av 1-2 timar

  • På Espevær vart 2 tranformatorar øydelagt. Gravemaskin og nye trafoar er frakta ut og mannskap er på staden og driv med feilretting. Espevær sør forventes å vera klar i løpet av kort tid. Den andre trafoen forventes å vera klar i løpet av dagen (estimert tid for feilretting er omlag 3 timar)


MI SIde er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi side finn du no i den lyseblå fana pååe til høgre på sida vår.

 Les meir om MI SIDE ... 


Ledig stilling

Er du faglært elektrikar med ambisjonar? Ledig stilling som AMS-koordinator – målaransvarleg for avansert måle- og styringssystem. Les meir ...


Melding om oppstart av gravearbeid

For å betra leveringstryggleiken i straumnettet på Foldrøy, og for å frigjera traséar for bygging av ny veg Stokkabekken – Siggjarvåg, må Finnås Kraftlag grava grøft for ein ny høgspentkabel mellom transformatorane Foldrøy aust og Foldrøyfeltet nord.
Oppstart vert i løpet av veke 48.  Les meir og sjå kartskisse ...


Allmennyttige gåver

Årsmøtet i Finnås Kraftlag 2014 vedtok å setja av kr. 1.0000.000,- til allmennytige føremål som Styret i Kraftlaget fekk fullmakt til å dela ut. På styremøtet i haust vart fordelinga vedteke. Les meir ...


Nytt straumforslag er direkte disktriktsfiendtleg

Dette meinar elverkssjefen i Finnås Kraftlag og leiar i KS Bedrift Energi som har skrive lesarinnlegg i Bømlo-nytt. Det vil verta store ekstrakostnader - som kundane må bera - dersomforslaga i rapporten som er tinga av Olje- og energidepartementet vil gå gjennom.
Les heile lesarinnlegget her ...


Altibox-kundane mest tilfreds for 5. året på rad!

Over 2500 peronar har svart på spørsmål i EPSI Norge si kundeundersøking og resultatet er at for femte år på rad har Altibox dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane.

Les meir ...


Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Breibandskunde nr. 4.000

29. juli 2014 vart breibandskunde nr. 4.000 kopla til og samstundes vart det markert at 30.000 kundar no får fiberbreiband frå Haugaland Kraft. Ein milepæl er nådd i Finnås Kraftlag. Les meir ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...