Finnås Kraftlag

Driftsmelding! Straumstans trafo Myro på Goddo

Kundar på trafo Myro er dessverre utan straum. Transformatoren er defekt og må bytast. Estimert rettetid: 15:30.

Oppdatering: kl. 15:20 var trafo bytta ut og kundar på Myro har fått straumen tilbake.


Driftsmelding

Me har for tida dessverre ein feil, og område/strekninga frå Ekornsæter stasjon og fram til Moster er utan straum. Feilsøking pågår. Saka vil bli oppdatert.

Oppdatering kl 10:37, Moster har no fått straumen tilbake. Område Ekornsæter til og med Håvik er framleis utan straum. Arbeidet med feilsøking held fram.

Oppdatering kl: 10:47: feilen er no avgrensa til området Bakken-Håvik, og Ekornsæter-Foldrøy har fått straumen tilbake. Det vil kunne bli nokre små straumstansar i samband med prøvekopling.

Oppdatering 11:08: Bakken til Røyksund, inkludert indre Håvik har no fått straumen tilbake. Feilen er avgrensa til ytre Håvik. Feilsøking held fram i dette området.

Oppdatering 11:56: Feilen er lokalisert til Siggjo og alle kundane våre skal no ha fått straumen tilbake. Dersom noko framleis er utan straum, sjekk om jordfeilbrytar og hovudsikringar er slått på. Ta kontakt med oss på vakttelefon 53 42 89 10, dersom det framleis er mørkt hos deg. Me seier oss leie for ulempa straumstansten har medført for kundane våre.  


Skogrydding

Finnås Kraftlag startar no med skogshogst i lågspentnettet frå Håvik og nordover. Det vert hogd systematisk heile Håvikområdet, samt Siggjarvåg, Bakken, Myro og Foldrøy.

Det vert samstundes starta plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet.

Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


 

 

 

Kundemagasinet Vår Energi

Finnås Kraftlag og styreleiar Torleiv Fylkesnes «brettar opp armane» og arbeidar vidare for at kraftlaget skal halde fram som eige selskap og tilpassa seg dei nye krava i energilova.

I magasinet kan du lesa meir om konsekvensen av storingsvedtaket om selskapsmessig- og funksjonelt skilje. I tillegg kan du lesa at nettselskapa står føre ein omfattande digitalisering av straumnettet som vil gi sikrare og meir effektiv nettdrift. Du finn også gode råd om eltryggleik og straumsparetips, for å nemna noko.

Me håpar du likar magasinet!

 


 

Nytt kontonummer

Finnås Kraftlag har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er 9047.11.06649, og står på fakturaen som er på veg ut til deg. Bruk det nye kontonummeret når faktura skal betalast. Dersom du gløymer deg ut og betaler til den gamle kontoen, vil ei «omnummerering» sørgje for at betalinga di likevel kjem fram. Denne ordninga gjeld berre for ein avgrensa periode, difor er det viktig at du brukar det nye kontonummeret vårt.


Finnås Kraftlag har forlenga avtalen med Haugaland Kraft Fiber

Finnås Kraftlag SA forlenga i dag, 29.02.2016, avtalen med Haugaland Kraft Fiber AS om leveranse av fibertenestane internett, tv og telefoni dei neste fem åra. Begge parter ser fram til å fortsetta med det gode samarbeidet.  Les meir ...


Finnås Kraftlag kritisk til nytt lovforslag!

Torsdag 21.1.16 var ein delegasjon frå Finnås Kraftlag på besøk på Stortinget og hadde møte med Øyvind Halleraker (H), KrF-leiar Knut Arild Hareide og fleire sentrale stortingsrepresentantar, deriblant Ola Elvestuen (V), leiar av Energi- og Miljøkomiteen. Målet med møtet var å drøfta lovforslaget om selskapsmessig- og funksjonelt skilje.
Pressemeldinga finn du her...


Gladmelding til alle elbilistar med rekkeviddeangst

Tysdag 5. januar vart den nye hurtigladestasjonen på Svortland offisielt opna.

Dagfinn Gjøsæter, avdelingsleiar for nettdrift, har vore prosjektleiar og er glad for at me no kan tilby hurtiglading også på Bømlo (klikk på bildet for større versjon).

Selskapet Grøn Kontakt står for drift av stasjonen. Telefonnummer til kundeservice er 47 67 08 00. Meir informasjon om Grønn Kontakt, og spørsmål og svar om lading finn du på selskapet si heimeside: http://gronnkontakt.no/


Viktig avtale signert - nye straummålarar

Innan 01.01.2019 skal alle kundane våre få installert ny automatisk straummålar. 21.12.2015 signerte Finnås Kraftlag kontrakt om leveranse av slike målarar med Koreanske Nuri Telecom. Me har og signert kontrakt om installasjon av målarane med firmaet OneCo. Innbyggjarane i Bømlo vil få besøk av montørar frå dette firmaet i løpet av perioden 2017-2018.

Finnås kraftlag er med i eit stort felles samarbeidsprosjekt som vert kalla SORIA, og som omfattar 29 selskap og 700.000 målarar. SORIA har delt ut oppdrag til ein samla verdi på 1,4 milliardar.

Meir informasjon om nye straummålarar finn du her >>>


Tariffar for nettleige 2016

Les meir om tariffane for 2016, og kva nettleige er  ...


Altibox og Finnås Kraftlag er best i bransjen!

For sjette år på rad har Altibox, som vert levert av Finnås Kraftlag, dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane i Norge, ifølge EPSI. Dette er ikkje vanlig kost i Norden. I same kundeundersøking kjem Finnås Kraftlag best ut, med høgast score av alle Altibox Partnarane. Les meir >>>


Informasjon ved straumbrot

Frå tid til annan skjer det at me får uventa straumbrot.Klimaorskarane spår meir ekstremvær i framtida, og kundane våre må vera førebudde på at det kan oppstå situasjonar med lengre straumbrot.

Me lever i eit informasjonssamfunn og veit at kundane våre ynskjer rask og kontinuerleg informasjon. Når det oppstår straumbrot prøver Finnås Kraftlag å nå ut med informasjon via facebook, heimeside og SMS. For å få meldingar på sms er det viktig at me har oppdaterte kundedata og korrekte mobilnummer. Difor er det flott om du loggar deg inn på «Mi side» på heimesida vår www.finnas-kraftlag.no, og sjekkar at me har korrekte kundedata registrert på deg.


Pressemelding frå SKL og Haugaland Kraft:

Haugaland Kraft og SKL ønsker å videreutvikle selskapene gjennom omstrukturering.

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder.

Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet.      Les meir... 


"MI SIDE" er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi side finn du no i den lyseblå fana til høgre på sida vår.  Les meir om MI SIDE ...


Nytt straumforslag er direkte disktriktsfiendtleg

Dette meinar elverkssjefen i Finnås Kraftlag og leiar i KS Bedrift Energi som har skrive lesarinnlegg i Bømlo-nytt. Det vil verta store ekstrakostnader - som kundane må bera - dersomforslaga i rapporten som er tinga av Olje- og energidepartementet vil gå gjennom.
Les heile lesarinnlegget her ...


Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...

 

 

 

 

Lagre