Finnås Kraftlag

NYHENDE:

No har du fått fleire nye tv kanalar

TV-basispakken er utvida. Les meir ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


 

Kundemagasinet Vår Energi hausten 2013

Bømlosamfunnet gjer store investeringar i eit nytt vegnett, og i dei nye vegtraseane legg Finnås Kraftlag nytt leidningsnett for å møte den auka etterspurnaden etter elektrisk kraft. Dette er både kostnads-og arbeidskrevjande for Kraftlaget, men likevel ei lønnsam investering på lengre sikt.

Les magasinet her ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Informasjon om nett

Frå no av vil du finna all informasjon om nett, som f.eks. målaravlesing, straumstans og feilmeldingar  på nett.finnas-kraftag.no (grå fane på toppen).
Dette p.g.a. NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa om utforming av heimeside (nøytralitetskrav).


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...