Finnås Kraftlag

 

Finnås Kraftlag kritisk til nytt lovforslag!

Torsdag 21.1.16 var ein delegasjon frå Finnås Kraftlag på besøk på Stortinget og hadde møte med Øyvind Halleraker (H), KrF-leiar Knut Arild Hareide og fleire sentrale stortingsrepresentantar, deriblant Ola Elvestuen (V), leiar av Energi- og Miljøkomiteen. Målet med møtet var å drøfta lovforslaget om selskapsmessig- og funksjonelt skilje.
Pressemeldinga finn du her...


Gladmelding til alle elbilistar med rekkeviddeangst

Tysdag 5. januar vart den nye hurtigladestasjonen på Svortland offisielt opna.

Dagfinn Gjøsæter, avdelingsleiar for nettdrift, har vore prosjektleiar og er glad for at me no kan tilby hurtiglading også på Bømlo (klikk på bildet for større versjon).

Selskapet Grøn Kontakt står for drift av stasjonen. Telefonnummer til kundeservice er 47 67 08 00. Meir informasjon om Grønn Kontakt, og spørsmål og svar om lading finn du på selskapet si heimeside: http://gronnkontakt.no/


 

Viktig avtale signert - nye straummålarar

Innan 01.01.2019 skal alle kundane våre få installert ny automatisk straummålar. 21.12.2015 signerte Finnås Kraftlag kontrakt om leveranse av slike målarar med Koreanske Nuri Telecom. Me har og signert kontrakt om installasjon av målarane med firmaet OneCo. Innbyggjarane i Bømlo vil få besøk av montørar frå dette firmaet i løpet av perioden 2017-2018.

Finnås kraftlag er med i eit stort felles samarbeidsprosjekt som vert kalla SORIA, og som omfattar 29 selskap og 700.000 målarar. SORIA har delt ut oppdrag til ein samla verdi på 1,4 milliardar.

Meir informasjon om nye straummålarar finn du her >>>


Tariffar for nettleige 2016

Les meir om tariffane for 2016, og kva nettleige er  ...


Aksjon boligbrann 2015

Aksjon boligbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje for å auke kunnskap om brannvern. Desember er årets mest brannfarlege månad og målet for aksjonen er å setja søkjelys på branntryggleik. I veka som kjem vil representantar frå Finnås Kraftlag og Bømlo brannvern, uanmeldt, vitja ein del husstandar for å gi informasjon om branntryggleik. På bilde ser de Reidar Haugland, tilsynsingeniør hos Finnås Kraftlag og Bjørn Kjetil Ljosdal frå Bømlo Brannvern. Me håpar de tar godt i mot dei, og at de får ein nyttig prat om branntryggleik.


1 million kroner er tildelt!

Årsmøte 2015 vedtok å sette av 1 million kroner til fond for allmennyttige gåver, disponert av styret. Søknadsfrist var 15.september. Den store mengda med søknader som kom inn, viser at det er eit aktivt kultur- og lagsarbeid på Bømlo.

På styremøte 4. november vedtok styret å dele ut 1 million kroner fordelt på ialt 129 lag og organisasjonar. Me håpar og trur at midlane som er delt ut kjem godt med, og ynskjer alle lykke til med det gode arbeidet!

Oversikt over kven som er tildelt midlar finn de her ...


Altibox og Finnås Kraftlag er best i bransjen!

For sjette år på rad har Altibox, som vert levert av Finnås Kraftlag, dei mest tilfredse breibands- og digital-TV-kundane i Norge, ifølge EPSI. Dette er ikkje vanlig kost i Norden. I same kundeundersøking kjem Finnås Kraftlag best ut, med høgast score av alle Altibox Partnarane. Les meir >>>


Hurtigladestasjon på Svortland

Finnås Kraftlag vil, i samarbeid med selskapet Grøn Kontakt, bygge hurtigladestasjon for el-bilar i Bremnes sentrum. Talet på el-bilar er aukande på Bømlo, og me veit at det også at mange tilreisande som har behov for lading. Finnås Kraftlag vil med dette bidra til at det blir enklere å få lade el-bilar. Hurtigladestasjonen vil bli plassert på parkeringsplassen ved sida av Kulturhuset, og vil ha 3 ladepunkt. Stasjonen skal etter planen vera i drift frå slutten av november.


Forbruksavgifta auka med 0,5 øre/kWh frå 1.juli

Stortinget har vedteke å auke forbruksavgifta med 0,5 øre/kWh frå 1.juli 2015. Frå denne dato auka ordinær sats på forbruksavgifta frå 13,65 øre til 14,15 øre/kWh eks.mva. Redusert sats vert uendra med 0,45 øre/kWh. 

Forbruksavgifta er ei statleg avgift, som Finnås Kraftlag er pålagt å krevje inn frå kundane våre via nettleiga. Denne avgifta vart også auka ved nyttår. Samla auke sidan 2014 er såleis 1,76 øre, dette utgjer omlag 440 kr (inkl mva) i året for eit gjennomsnittshushald.


Informasjon ved straumbrot

Frå tid til annan skjer det at me får uventa straumbrot.Klimaorskarane spår meir ekstremvær i framtida, og kundane våre må vera førebudde på at det kan oppstå situasjonar med lengre straumbrot.

Me lever i eit informasjonssamfunn og veit at kundane våre ynskjer rask og kontinuerleg informasjon. Når det oppstår straumbrot prøver Finnås Kraftlag å nå ut med informasjon via facebook, heimeside og SMS. For å få meldingar på sms er det viktig at me har oppdaterte kundedata og korrekte mobilnummer. Difor er det flott om du loggar deg inn på «Mi side» på heimesida vår www.finnas-kraftlag.no, og sjekkar at me har korrekte kundedata registrert på deg.


Årsmøte Finnås Kraftlag SA gjennomførte vanleg årsmøte i Rubbhallen, Rubbestadneset onsdag 27. mai.

Kort oppsummering frå årsmøtet finn du her ...

Heile kunngjeringa om årsmøtet 2015, sakspapira til årsmøtet 2015, årsmelding 2014 og referat frå årsmøtet 2014 finn du her ...


Pressemelding frå SKL og Haugaland Kraft:

Haugaland Kraft og SKL ønsker å videreutvikle selskapene gjennom omstrukturering.

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder.

Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet.      Les meir... 


"MI SIDE" er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi side finn du no i den lyseblå fana til høgre på sida vår.  Les meir om MI SIDE ...


Nytt straumforslag er direkte disktriktsfiendtleg

Dette meinar elverkssjefen i Finnås Kraftlag og leiar i KS Bedrift Energi som har skrive lesarinnlegg i Bømlo-nytt. Det vil verta store ekstrakostnader - som kundane må bera - dersomforslaga i rapporten som er tinga av Olje- og energidepartementet vil gå gjennom.
Les heile lesarinnlegget her ...


Nye "smarte" straummålarar

I løpet av nokre år, innan 2019, vil kundane i Finnås Kraftlag få nye såkalla "smarte" straummålarar. Dei nye målarane vil automatisk registrera straumforbruket kvar time, og det vert då slutt på målaravlesingane slik som i dag. I teorien vil kundane få betre oversikt over eige straumforbruket, og håpet er at kundane vert meir energi- og prismedviten.
Les reportasjen som Bømlo-nytt hadde 9.10.14 om desse straummålarane ...


Enkelt å kjøpa Altibox produkt

Via Altibox sitt nye samarbeid med Komplett.no kan me no også tilby deg produkt me trur du kan ha nytte av. Les meir ...


Altibox Loop - ta telefonen med deg der du er

Heimetelefonen din er blitt moderne igjen! Uansett kvar du er, ring via heimetelefonen frå kr 0,- (dersom du har Triple Play).
Les meir om Altibox Loop ...


Energiutgreiing for Bømlo

Utarbeiding av lokale energiutgreiingar skal hjelpa til med å auka kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik vera med på ei samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Les meir ...


Bli medlem!

Klikk på konvolutten til høgre og send inn skjema for å søkja medlemskap i Finnås Kraftlag.

Meir informasjon finn du her ...